257/2009 Sb. - Vyhláška o používání sedimentů na zemědělské půdě
ikona P
Číslo předpisu 257/2009 Sb.
Částka 77
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 5. 8. 2009
Rozeslán dne 14. 8. 2009
Platnost od 14. 8. 2009
Účinnost od 1. 9. 2009
Provádí předpis 156/1998 Sb.
Novelizován předpisem 93/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech).
Předmět úpravy
Vyhláška Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí stanoví podmínky a způsob používání sedimentů na zemědělské půdě, způsob vedení evidence o použití sedimentů, limitní hodnoty rizikových prvků a rizikových látek v sedimentu a v půdě, na kterou má být použit, požadavky na další fyzikálně-chemické a biologické vlastnosti sedimentu a postupy rozboru sedimentů a půdy, včetně metod odběru vzorků.

Účinnost 1.9.2009.