212/2021 Sb. - Vyhláška o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek
ikona P
Číslo předpisu 212/2021 Sb.
Částka 90
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 21. 5. 2021
Rozeslán dne 31. 5. 2021
Platnost od 31. 5. 2021
Účinnost od 1. 7. 2021
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Předmět úpravy

Tato vyhláška vyhlašuje se Přírodní rezervace Kaňon Blanice (dále jen "přírodní rezervace").