348/2016 Sb. - Vyhláška o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2017
ikona P
Číslo předpisu 348/2016 Sb.
Částka 137
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 10. 2016
Rozeslán dne 31. 10. 2016
Platnost od 31. 10. 2016
Účinnost od 1. 1. 2017
Platnost do 31. 12. 2023
Provádí předpis 48/1997 Sb.
Zrušen předpisem 276/2023 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví stanoví pro rok 2017 hodnoty bodu, výši úhrad hrazených služeb poskytovaných pojištěncům podle §2 odst. 1 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a dále hrazených služeb poskytovaných pojištěncům z ostatních členských států Evropské unie, Evropského hospodářského prostoru a Švýcarské konfederace podle přímo použitelných předpisů Evropské unie upravujících koordinaci systémů sociálního zabezpečení a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení vztahující se i na oblast hrazených služeb, a regulační omezení pro úhrady uvedené v §3§19, poskytované těmito smluvními poskytovateli zdravotních služeb:

 1. poskytovateli lůžkové péče a poskytovateli zvláštní lůžkové péče podle §22a zákona,
 2. poskytovateli v oboru všeobecné praktické lékařství a poskytovateli v oboru praktické lékařství pro děti a dorost,
 3. poskytovateli specializované ambulantní péče, poskytovateli hemodialyzační zdravotní péče a poskytovateli v odbornostech 905, 919 a 927 podle vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami,
 4. poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 603 a 604 podle seznamu výkonů,
 5. poskytovateli v oboru zubního lékařství,
 6. poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 812 až 819, 822 a 823 podle seznamu výkonů,
 7. poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 911, 914, 916, 921 a 925 podle seznamu výkonů,
 8. poskytovateli ambulantní péče v odbornostech 902 a 917 podle seznamu výkonů,
 9. poskytovateli zdravotnické záchranné služby, poskytovateli přepravy pacientů neodkladné péče, poskytovateli zdravotnické dopravní služby, poskytovateli lékařské pohotovostní služby a poskytovateli pohotovostní služby v oboru zubní lékařství,
 10. poskytovateli lázeňské léčebně rehabilitační péče a ozdravovnami a
 11. poskytovateli lékárenské péče.