422/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 422/2002 Sb.
Částka 150
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 18. 9. 2002
Rozeslán dne 27. 9. 2002
Platnost od 27. 9. 2002
Účinnost od 27. 9. 2002
Platnost do 30. 6. 2006
Novelizuje předpis 50/1976 Sb.
Zrušen předpisem 183/2006 Sb.