66/2013 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 66/2013 Sb.
Částka 31
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 19. 2. 2013
Rozeslán dne 14. 3. 2013
Platnost od 14. 3. 2013
Účinnost od 14. 3. 2013
Novelizuje předpis 372/2011 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách).

  • Změny jsou provedeny v §10, §31, §33 až §35, §38, §40, §42, §46, §53, §81, §124 a §129 zákona.

Čl. II - Přechodná ustanovení

  1. Řízení o ustavení opatrovníka na základě oznámení podle §35 odst. 3 zákona o zdravotních službách ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona soud zastaví.
  2. Jestliže byl soudem na základě oznámení podle §35 odst. 3 zákona o zdravotních službách ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ustaven opatrovník, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nesplnil účel vymezený v §35 odst. 3 písm. a) nebo b) zákona o zdravotních službách ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se podle §35 zákona o zdravotních službách ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
  3. Provádění klinické a praktické výuky a praktického vyučování a odborné praxe podle §46 odst. 2 zákona o zdravotních službách ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona zajistí poskytovatel nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Účinnost změn 14.3.2013.