426/2009 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích, ve znění vyhlášky č. 105/2002 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 426/2009 Sb.
Částka 136
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 19. 11. 2009
Rozeslán dne 2. 12. 2009
Platnost od 2. 12. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Platnost do 31. 3. 2012
Novelizuje předpis 221/1995 Sb.
Zrušen předpisem 372/2011 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 221/1995 Sb., o znaleckých komisích.

  • Změny jsou provedeny v ustanoveních §3, §4 a §5.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Jestliže byla pro posouzení případu ustavena komise podle §3 odst. 6 vyhlášky č. 221/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, posuzování se dokončí podle vyhlášky č. 221/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Účinnost změn 1.1.2010.