574/2004 Sb. - Vyhláška, kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč a stanoví její bližší ochranné podmínky a kterou se mění vyhláška č. 395/92 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/92 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 574/2004 Sb.
Částka 194
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 11. 2004
Rozeslán dne 22. 11. 2004
Platnost od 22. 11. 2004
Účinnost od 1. 12. 2004
Novelizuje předpis 395/1992 Sb.
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a změna vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny.
Vyhláškou Ministerstva životního prostředí se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Čertova stěna - Luč a stanoví její bližší ochranné podmínky.
Předmětem ochrany je dochovaný zbytek přirozeného lesního porostu ponechaného samovolnému vývoji, který je tvořen reliktními acidofilními smrkovými a březovými bory, reliktními lišejníkovými a mechovými společenstvy nezazemněných sutí, fragmenty přírodě blízkého suťového a podsvahového smíšeného lesa a acidofilních svahových metlicových jedlin.
Předmětem ochrany jsou rovněž skalní útvary a kamenná moře jako reprezentativní ukázky periglaciální modelace terénu, zahrnující i část přirozeného koryta řeky Vltavy.
Účinnost 1.12.2004.

  • Mění vyhlášku č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny, kde se v příloze č. V zrušují slova "Čertova stěna - Luč CK Loučovice, Vyšší Brod + Výnos MK č. 4.875/56 (10. května 1956) a výnos MŠANO č. 8.865/35 (8. února 1935)".

Účinnost změn 1.12.2004.