38/2010 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 38/2010 Sb.
Částka 14
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 1. 2010
Rozeslán dne 11. 2. 2010
Platnost od 11. 2. 2010
Účinnost od 11. 2. 2010
Novelizuje předpis 223/1995 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 223/1995 Sb., o způsobilosti plavidel k provozu na vnitrozemských vodních cestách.
Změny v ustanoveních:

  • Poznámka pod čarou č. 1 - změna,
  • §6 (změna),
  • Příloha č. 1 (rozsáhlé změny),
  • Příloha č. 2 (změny),
  • Doplňuje se příloha č. 5 a č. 6.

Účinnost změn 11.2.2010.