74/2004 Sb. - Vyhláška o zrušení přírodních léčebných lázní na území obce Železnice
ikona P
Číslo předpisu 74/2004 Sb.
Částka 24
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 2. 2004
Rozeslán dne 19. 2. 2004
Platnost od 19. 2. 2004
Účinnost od 20. 3. 2004
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č.164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Nařízením vlády se zrušují přírodní léčebné lázně na území obce Železnice.
Účinnost 20.3.2004.