202/2021 Sb. - Vyhláška o lesní hospodářské evidenci
ikona P
Číslo předpisu 202/2021 Sb.
Částka 85
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 17. 5. 2021
Rozeslán dne 21. 5. 2021
Platnost od 21. 5. 2021
Účinnost od 1. 1. 2022
Provádí předpis 289/1995 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon).

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje obsah lesní hospodářské evidence o plnění závazných ustanovení plánu (dále jen "evidence o plnění závazných ustanovení plánu") a obsah lesní hospodářské evidence o provedené obnově lesa v jednotlivých porostech (dále jen "evidence o provedené obnově lesa"), způsob jejich vedení a předávání souhrnných údajů těchto evidencí místně příslušnému orgánu státní správy lesů.