427/2001 Sb. - Sdělení o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod a o zrušení osvědčení přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod
ikona P
Číslo předpisu 427/2001 Sb.
Částka 160
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 26. 11. 2001
Rozeslán dne 6. 12. 2001
Platnost od 6. 12. 2001
Účinnost od 6. 12. 2001
Provádí předpis 164/2001 Sb.