27/1984 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 135/1961 Sb., o pozemních komunikacích (silniční zákon)
ikona P
Číslo předpisu 27/1984 Sb.
Částka 5
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 21. 3. 1984
Rozeslán dne 4. 4. 1984
Platnost od 4. 4. 1984
Účinnost od 1. 7. 1984
Platnost do 30. 3. 1997
Novelizuje předpis 135/1961 Sb.
Zrušen předpisem 13/1997 Sb.