95/1946 Sb. - Vyhláška, kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o hlášení pohledávek a závazků vůči cizině, jakož i o hlášení některých majetkových hodnot a práv
ikona P
Číslo předpisu 95/1946 Sb.
Částka 43
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 3. 5. 1946
Rozeslán dne 15. 5. 1946
Platnost od 15. 5. 1946
Účinnost od 15. 5. 1946
Platnost do 27. 12. 1953
Provádí předpis 92/1946 Sb.
Zrušen předpisem 107/1953 Sb.