273/2007 Sb. - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění vyhlášky č. 41/2006 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 273/2007 Sb.
Částka 87
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 9. 2007
Rozeslán dne 31. 10. 2007
Platnost od 31. 10. 2007
Účinnost od 31. 10. 2007
Novelizuje předpis 512/2002 Sb.
Anotace

Změna vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků.
Změny v ustanoveních:

  • §1, §2, §5, §6 (změny),
  • v příloze vyhlášky (rozsáhlé změny).

Čl. II - Přechodné ustanovení
Úředníci, kteří byli přihlášeni ke zkoušce zvláštní odborné způsobilosti přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, ji dokončí podle dosavadních právních předpisů.

Účinnost změn 31.10.2007.