327/1997 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí §18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro maso, masné výrobky, ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce a výrobky z nich
ikona P
Číslo předpisu 327/1997 Sb.
Částka 109
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 10. 12. 1997
Rozeslán dne 31. 12. 1997
Platnost od 31. 12. 1997
Účinnost od 31. 12. 1997
Poznámka k účinnosti § 3, 12, 20 a 26 nabývají účinnosti dnem 1.4.1998.
Platnost do 30. 9. 2001
Provádí předpis 110/1997 Sb.
Novelizován předpisem 89/2000 Sb.
Zrušen předpisem 326/2001 Sb.