288/1991 Sb. - O působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení - úplné znění zákona č. 114/88 Sb.
Číslo předpisu 288/1991 Sb.
Částka 52
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon ČNR
Přijat dne 27. 6. 1988
Rozeslán dne 31. 7. 1991
Platnost od 31. 7. 1991
Účinnost od 26. 4. 1991
Platnost do 31. 12. 2011
Úplné znění pr. př. 114/1988 Sb.
Zrušen předpisem 329/2011 Sb.