28/2005 Sb. m. s. - Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o dodatečném prohlášení České republika k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 28. ledna 1981
ikona P
Číslo předpisu 28/2005 Sb. m. s.
Částka 15
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 24. 9. 2003
Rozeslán dne 4. 3. 2005
Platnost od 25. 12. 2003
Účinnost od 19. 3. 2005
Provádí předpis 115/2001 Sb. m. s.
Anotace

Nový prováděcí předpis k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat ze dne 28. ledna 1981, která byla publikována pod č. 115/2001 Sb. m. s.
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 24. září 2003 bylo po vyslovení souhlasu Parlamentem a po podpisu prezidentem republiky učiněno následující prohlášení České republiky k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 28. ledna 1981:
"Česká republika prohlašuje, že podle článku 3 odstavce 2 písmene c) Úmluvy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat uplatní tuto Úmluvu rovněž na soubory osobních údajů, které se nezpracovávají automatizovaně."
Prohlášení vstoupilo v platnost pro Českou republiku dne 25. prosince 2003.