209/2018 Sb. - Vyhláška o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel
ikona P
Číslo předpisu 209/2018 Sb.
Částka 105
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 20. 9. 2018
Rozeslán dne 27. 9. 2018
Platnost od 27. 9. 2018
Účinnost od 1. 10. 2018
Provádí předpis 361/2000 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

Předmět úpravy

Vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie a upravuje

a) hodnoty hmotností a rozměrů vozidel a jízdních souprav, poměrů hmotností vozidel v jízdní soupravě a rozložení hmotnosti na nápravy, skupiny náprav, kola a skupiny kol, jejichž nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích nebo stav pozemní komunikace,

b) podmínky spojitelnosti vozidel v jízdní soupravu, jejichž nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích,

c) podmínky použití sklopného nebo odnímatelného zařízení pro snížení aerodynamického odporu, jejichž nedodržení ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, a

d) rozsah údajů uváděných v dokladu o rozměrech vozidla.