358/2015 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 358/2015 Sb.
Částka 153
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 2. 12. 2015
Rozeslán dne 21. 12. 2015
Platnost od 21. 12. 2015
Účinnost od 21. 12. 2015
Novelizuje předpis 101/2001 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků.
Změny v ustanoveních:

  • §1 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 1 - nové znění,
  • §2 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 2 se zrušuje,
  • Poznámka pod čarou č. 7 - nové znění,
  • §3 až §5 (změny),
  • Poznámka pod čarou č. 10 - nové znění,
  • §10 až §12 (změny),
  • Příloha č. 1 se zrušuje a dosavadní příloha č. 2 se označuje jako "Příloha k zákonu č. 101/2001 Sb.".

Čl. II - Přechodné ustanovení