260/1990 Sb. - Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 149/1988 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení
ikona P
Číslo předpisu 260/1990 Sb.
Částka 42
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 6. 1990
Rozeslán dne 29. 6. 1990
Platnost od 29. 6. 1990
Účinnost od 1. 7. 1990
Poznámka k účinnosti Ustanovení čl. I bodu 30 nabývá účinnosti dne 1.10.1990.
Platnost do 30. 12. 2011
Novelizuje předpis 128/1975 Sb., 149/1988 Sb.
Zrušen předpisem 329/2011 Sb.