116/2009 Sb. - Sdělení o vydání osvědčení o přírodních léčivých zdrojích a zdrojích přírodních minerálních vod
ikona P
Číslo předpisu 116/2009 Sb.
Částka 34
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 17. 4. 2009
Rozeslán dne 28. 4. 2009
Platnost od 28. 4. 2009
Účinnost od 13. 5. 2009
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Ministerstvo zdravotnictví sděluje, že podle §5 odst. 1 lázeňského zákona vydalo osvědčení o tom, že
a) přírodním léčivým zdrojem je tento zdroj minerální vody:

pramen BJ22 - JUBILEJNÍ    k.ú. Poděbrady, kraj Středočeský
pramen JD-1 DOUBRAVKA k.ú. Doubrava u Aše, kraj Karlovarský
pramen Le-5 k.ú. Charvátská Nová Ves, kraj Jihomoravský
pramen p.p.č. 870 k.ú. Františkovy Lázně, kraj Karlovarský

b) zdrojem přírodní minerální vody jsou tyto zdroje minerální vody:

pramen BJ-30B    k.ú. Stráž nad Ohří, kraj Karlovarský
pramen BJ-37 k.ú. Stráž nad Ohří, kraj Karlovarský
pramen HV-7 k.ú. Byňov, kraj Jihočeský
pramen HV-25 k.ú. Doupov u Hradiště, kraj Karlovarský
pramen HV-70A k.ú. Kyselka, kraj Karlovarský
pramen HV-70 k.ú. Kyselka, kraj Karlovarský
pramen HV-71 k.ú. Kyselka, kraj Karlovarský
pramen HV-72 k.ú. Kyselka, kraj Karlovarský
pramen HV-74 k.ú. Kyselka, kraj Karlovarský

Do rozhodnutí o vydání osvědčení o přírodním léčivém zdroji a o zdroji přírodní minerální vody je možné nahlédnout na Ministerstvu zdravotnictví - Český inspektorát lázní a zřídel, Palackého náměstí 4, Praha 2, PSČ 128 01, tel. 224 972 403, fax 224 915 997, e-mail: cil@mzcr.cz

Účinnost 13.5.2009.