252/1995 Sb. - Vyhláška, kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích
ikona P
Číslo předpisu 252/1995 Sb.
Částka 66
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 6. 10. 1995
Rozeslán dne 2. 11. 1995
Platnost od 2. 11. 1995
Účinnost od 1. 1. 1996
Provádí předpis 37/1995 Sb.
Novelizován předpisem 156/2003 Sb.