227/2019 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
ikona P
Číslo předpisu 227/2019 Sb.
Částka 98
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 14. 8. 2019
Rozeslán dne 5. 9. 2019
Platnost od 5. 9. 2019
Účinnost od 1. 1. 2020
Poznámka k účinnosti Zákon nabývá účinnosti 1.1.2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 7 a 24, která nabývají účinnosti 1.1.2020.
Novelizuje předpis 153/1994 Sb., 13/1997 Sb., 104/2000 Sb., 56/2001 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, a změna dalších souvisejících zákonů.

Změny: - účinnost od 1.1.2021

Změny v ustanoveních:

Čl. II - Přechodná ustanovení

  • Změna v §11 odst. 3 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky.
  • Změna v §2 odst. 1 zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury.
  • Změny v §5 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla).