273/2000 Sb. - Vyhláška, kterou se stanoví nejvyšší přípustné zbytky veterinárních léčiv a biologicky aktivních látek používaných v živočišné výrobě v potravinách a potravinových surovinách
ikona P
Číslo předpisu 273/2000 Sb.
Částka 79
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 28. 7. 2000
Rozeslán dne 18. 8. 2000
Platnost od 18. 8. 2000
Účinnost od 1. 9. 2000
Platnost do 14. 10. 2010
Provádí předpis 110/1997 Sb.
Novelizován předpisem 106/2002 Sb., 44/2004 Sb.
Zrušen předpisem 277/2010 Sb.