382/2010 Sb. - Vyhláška o náhradě ušlého výdělku a náhradě hotových výdajů při správě daní
ikona P
Číslo předpisu 382/2010 Sb.
Částka 138
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 9. 12. 2010
Rozeslán dne 17. 12. 2010
Platnost od 17. 12. 2010
Účinnost od 1. 1. 2011
Ruší předpis 298/1993 Sb.
Provádí předpis 280/2009 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 280/2009 Sb., daňový řád.
Předmět úpravy

  1. Vyhláška Ministerstva financí upravuje rozsah a postup pro stanovení a úhradu náhrady ušlého výdělku a náhrady hotových výdajů oprávněné osobě.
  2. Oprávněnou osobou se pro účely této vyhlášky rozumí
    1. třetí osoba, která se na výzvu správce daně zúčastní řízení nebo jiného postupu při správě daní,
    2. správcem daně ustanovený zástupce nebo ustanovený společný zástupce.
  3. Pokud je společným zástupcem ustanoven jeden z daňových subjektů, lze mu přiznat pouze náhradu ušlého výdělku a náhradu hotových výdajů, které mu vznikly nad rámec jeho povinností coby daňového subjektu.

Zrušovací ustanovení
Vyhláška č. 298/1993 Sb., o stanovení výše nároku náhrady ušlého výdělku při správě daní, se zrušuje.

Účinnost 1.1.2011.