522/2002 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 116/90 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 124/90 Sb., o působnosti národních výborů při provádění některých ustanovení zákona o nájmu a podnájmu nebytových prostor
ikona P
Číslo předpisu 522/2002 Sb.
Částka 179
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 26. 11. 2002
Rozeslán dne 13. 12. 2002
Platnost od 13. 12. 2002
Účinnost od 31. 12. 2002
Platnost do 31. 12. 2013
Novelizuje předpis 116/1990 Sb.
Ruší předpis 124/1990 Sb.
Zrušen předpisem 89/2012 Sb.