295/2019 Sb. - Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o vyhlášení výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců podle zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 295/2019 Sb.
Částka 126
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 6. 11. 2019
Rozeslán dne 14. 11. 2019
Platnost od 14. 11. 2019
Účinnost od 29. 11. 2019
Provádí předpis 236/1995 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu.

Sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí se vyhlašuje výše platové základny pro určení platu a některých náhrad výdajů soudců pro rok 2020 ve výši 100 872 Kč.