O klasifikaci zaměstnání
ikona P
Číslo předpisu REG 942001
Částka 20
Druh předpisu opatření
Druh předpisu (podrobně) opatření Českého statistického úřadu
Přijat dne 28. 2. 1994
Rozeslán dne 11. 4. 1994
Platnost od 11. 4. 1994
Účinnost od 11. 4. 1994
Provádí předpis 278/1992 Sb.
Novelizován předpisem REG 952101, REG 955501, REG 966202