326/2000 Sb. - Vyhláška o způsobu označování ulic a ostatních veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel k označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel
ikona P
Číslo předpisu 326/2000 Sb.
Částka 90
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 11. 9. 2000
Rozeslán dne 25. 9. 2000
Platnost od 25. 9. 2000
Účinnost od 12. 11. 2000
Ruší předpis 97/1961 Sb.
Provádí předpis 128/2000 Sb., 131/2000 Sb.
Novelizován předpisem 183/2001 Sb., 193/2001 Sb., 147/2015 Sb.