114/1962 Sb. - Vyhláška o státním odborném dozoru nad technickým stavem strojů používaných v zemědělství a nad bezpečností a ochranou zdraví při práci s těmito stroji
ikona P
Číslo předpisu 114/1962 Sb.
Částka 61
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 4. 12. 1962
Rozeslán dne 12. 12. 1962
Platnost od 12. 12. 1962
Účinnost od 12. 12. 1962
Platnost do 31. 12. 1968
Provádí předpis 27/1949 Sb., 65/1961 Sb.
Zrušen předpisem 174/1968 Sb.