2/2001 Sb. - Úprava některých spoluvlastnických vztahů k budovám a některých vlastnických vztahů k bytům a nebytovým prostorům a doplnění některých zákonů (zákon o vlastnictví bytů) - úplné znění zákona č. 72/94 Sb.
Číslo předpisu 2/2001 Sb.
Částka 1
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 24. 3. 1994
Rozeslán dne 25. 4. 2000
Platnost od 25. 4. 2000
Účinnost od 1. 7. 2000
Platnost do 31. 12. 2013
Úplné znění pr. př. 72/1994 Sb.
Zrušen předpisem 89/2012 Sb.