Opatření čj. 282/105 880/2001 ze dne 21. prosince 2001, kterým se mění účtová osnova a postupy účtování pro pojišťovny a vydává jejich úplné znění
ikona P
Číslo předpisu REG 02003002
Částka 3
Druh předpisu oznámení
Druh předpisu (podrobně) oznámení ministerstva
Přijat dne 21. 12. 2001
Rozeslán dne 10. 1. 2002
Platnost od 10. 1. 2002
Účinnost od 10. 1. 2002
Novelizuje předpis REG 9213001