54/2004 Sb. - Vyhláška o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití
ikona P
Číslo předpisu 54/2004 Sb.
Částka 17
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 1. 2004
Rozeslán dne 13. 2. 2004
Platnost od 13. 2. 2004
Účinnost od 15. 2. 2004
Ruší předpis 23/2001 Sb.
Provádí předpis 110/1997 Sb.
Novelizován předpisem 402/2006 Sb., 473/2006 Sb., 157/2008 Sb., 35/2012 Sb., 46/2014 Sb., 39/2018 Sb., 80/2021 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů.
Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví se určují potraviny určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití.
Přechodné ustanovení
Potraviny, které byly vyrobeny a budou uvedeny do oběhu přede dnem účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle dosavadních právních předpisů.
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se vyhláška č. 23/2001 Sb., kterou se stanoví druhy potravin určené pro zvláštní výživu a způsob jejich použití.
Účinnost 15.2.2004.