137/1991 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění zákona č. 458/1990 Sb.
ikona P
Číslo předpisu 137/1991 Sb.
Částka 27
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon FS
Přijat dne 27. 3. 1991
Rozeslán dne 15. 4. 1991
Platnost od 15. 4. 1991
Účinnost od 15. 4. 1991
Novelizuje předpis 403/1990 Sb.