74/1982 Sb. - Nařízení vlády o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví
ikona P
Číslo předpisu 74/1982 Sb.
Částka 14
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 24. 6. 1982
Rozeslán dne 30. 6. 1982
Platnost od 30. 6. 1982
Účinnost od 1. 7. 1982
Platnost do 30. 4. 1991
Novelizuje předpis 136/1975 Sb.
Provádí předpis 54/1956 Sb., 88/1968 Sb., 121/1975 Sb.
Novelizován předpisem 117/1988 Sb.
Zrušen předpisem 134/1991 Sb.