24/2005 Sb. - Nařízení vlády, kterým se vymezuje Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská
ikona P
Číslo předpisu 24/2005 Sb.
Částka 5
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 15. 12. 2004
Rozeslán dne 13. 1. 2005
Platnost od 13. 1. 2005
Účinnost od 13. 1. 2005
Provádí předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Nařízením vlády se vymezuje Ptačí oblast Novodomské rašeliniště - Kovářská.
Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace tetřívka obecného (Tetrao tetrix) a žluny šedé (Picus canus) a jejich biotopy.
Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro tyto druhy ptáků v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.
Účinnost 13.1.2005.