57/1980 Sb. - Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě č. 146/79 Sb., kterou se pověřují místní (městské) národní výbory v Západoslovenském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství, v zákoně č. 39/80 Sb., o vysokých školách, v zákoně č. 42/80 Sb., o hospodářských stycích se zahraničím
ikona P
Číslo předpisu 57/1980 Sb.
Částka 16
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) redakční sdělení o opravě chyb
Přijat dne 19. 5. 1980
Rozeslán dne 19. 5. 1980
Platnost od 19. 5. 1980
Účinnost od 19. 5. 1980
Platnost do 28. 12. 2013
Opravuje předpis 39/1980 Sb., 42/1980 Sb.
Zrušen předpisem 89/2012 Sb.