142/1950 Sb. - Zákon o řízení ve věcech občanskoprávních (občanský soudní řád)
ikona P
Číslo předpisu 142/1950 Sb.
Částka 60
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 25. 10. 1950
Rozeslán dne 23. 11. 1950
Platnost od 23. 11. 1950
Účinnost od 1. 1. 1951
Platnost do 30. 3. 1964
Pr. př. je v úplném znění 2/1953 Sb., 70/1959 Sb.
Novelizuje předpis 99/1948 Sb.
Ruší předpis 40/1854 ř.z., 208/1854 ř.z., 67/1873 ř.z., zák.čl. XX/1877, zák.čl. LX/1881, zák.čl. VI/1885, zák.čl. XVI/1894, 110/1895 ř.z., 111/1895 ř.z., 112/1895 ř.z., 113/1895 ř.z., 78/1896 ř.z., 79/1896 ř.z., zák. čl. XLI/1908, zák.čl. I/1911, zák. čl. LIV/1912, zák.čl. XXXIV/1914, 207/1916 ř.z., 44/1928 Sb., 57/1931 Sb., 64/1931 Sb., 100/1931 Sb., 250/1934 Sb., 117/1945 Sb., 54/1946 Sb.n.SNR, 199/1946 Sb., 227/1946 Sb., 47/1947 Sb., 105/1947 Sb., 204/1947 Sb., 64/1949 Sb.
Novelizován předpisem 68/1952 Sb., 52/1954 Sb., 63/1955 Sb., 66/1956 Sb., 15/1958 Sb., 46/1959 Sb.
Prováděn předpisem 175/1950 Sb., 176/1950 Sb., 177/1950 Sb., 178/1950 Sb., 179/1950 Sb., 180/1950 Sb., 192/1950 Sb., 194/1950 Sb., 115/1951 Sb., 95/1952 Sb., 96/1952 Sb., 12/1953 Sb.
Zrušen předpisem 99/1963 Sb.