406/2013 Sb. - Sdělení o zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011)
ikona P
Číslo předpisu 406/2013 Sb.
Částka 158
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení Českého statistického úřadu
Přijat dne 5. 12. 2013
Rozeslán dne 12. 12. 2013
Platnost od 12. 12. 2013
Účinnost od 1. 1. 2014
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.
Český statistický úřad oznamuje s účinností od 1. ledna 2014 zavedení Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011).
Základem pro Klasifikaci vzdělání (CZ-ISCED 2011) je Mezinárodní klasifikace vzdělání (ISCED 2011), která byla vytvořena organizací UNESCO ve spolupráci s Eurostatem a OECD a schválena na 36. zasedání Generální konference UNESCO v listopadu 2011. Klasifikace ISCED slouží jako nástroj pro shromažďování a předkládání statistik v oblasti vzdělávání jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Členské státy budou klasifikaci ISCED 2011 uplatňovat ve vykazování statistik v oblasti vzdělávání od roku 2014.
Platné znění Klasifikace vzdělání (CZ-ISCED 2011) bude k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách Českého statistického úřadu na adrese www.czso.cz.