321/2012 Sb. - Nařízení vlády o stanovení lázeňského místa Karlovy Vary a Statutu lázeňského místa Karlovy Vary
ikona P
Číslo předpisu 321/2012 Sb.
Částka 118
Druh předpisu nařízení
Druh předpisu (podrobně) nařízení vlády
Přijat dne 29. 8. 2012
Rozeslán dne 5. 10. 2012
Platnost od 5. 10. 2012
Účinnost od 1. 1. 2013
Provádí předpis 164/2001 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).
Předmět úpravy

  1. Nařízení vlády stanoví lázeňské místo Karlovy Vary a Statut lázeňského místa Karlovy Vary (dále jen "Statut"), kterým se určuje režim ochrany lázeňského místa a podmínky pro vytváření a zachování lázeňského prostředí a poskytování lázeňské léčebně rehabilitační péče.
  2. Statut vymezuje vnější a vnitřní území lázeňského místa Karlovy Vary a stanoví
    1. omezení související s jeho výstavbou a rozvojem,
    2. činnosti, které se v lázeňském místě omezují nebo zakazují,
    3. zařízení, která se v něm nesmí zřizovat,
    4. pro vnitřní území lázeňského místa další omezení související s uplatňováním zvýšených nároků na vzhled a uspořádání veřejných prostranství, zřizování, upravování, udržování, čištění a osvětlování veřejných prostranství, veřejné zeleně, parků a jejich vybavení.

Účinnost 1.1.2013.