10/1957 Sb. - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech
ikona P
Číslo předpisu 10/1957 Sb.
Částka 8
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon NS
Přijat dne 6. 3. 1957
Rozeslán dne 16. 3. 1957
Platnost od 16. 3. 1957
Účinnost od 20. 5. 1957
Platnost do 10. 6. 1960
Novelizuje předpis 13/1954 Sb.
Zrušen předpisem 65/1960 Sb.