O neschválení ZO PČNR, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o geologických pracích a o Českém geologickém úřadu
ikona P
Číslo předpisu REG 928207
Částka 82
Druh předpisu usnesení
Druh předpisu (podrobně) usnesení ČNR
Přijat dne 13. 7. 1992
Rozeslán dne 14. 8. 1992
Platnost od 14. 8. 1992
Účinnost od 15. 8. 1992
Novelizuje předpis 62/1988 Sb.
Ruší předpis 369/1992 Sb.