381/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 381/2009 Sb.
Částka 123
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 8. 10. 2009
Rozeslán dne 30. 10. 2009
Platnost od 30. 10. 2009
Účinnost od 2. 1. 2010
Novelizuje předpis 114/1992 Sb.
Anotace

Změna zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
Změny v ustanoveních:

  • §77a, §78 (změny),
  • Příloha k zákonu - nové znění.

Čl. II - Přechodné ustanovení
Ochranná pásma chráněných krajinných oblastí, vyhlášená podle dosavadních právních předpisů do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, zanikají dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Účinnost změn 2.1.2010.