466/2020 Sb. - Vyhláška o Programu statistických zjišťování na rok 2021
ikona P
Číslo předpisu 466/2020 Sb.
Částka 191
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška Českého statistického úřadu
Přijat dne 9. 11. 2020
Rozeslán dne 27. 11. 2020
Platnost od 27. 11. 2020
Účinnost od 1. 1. 2021
Provádí předpis 89/1995 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Předmět úpravy

Vyhláška Českého statistického úřadu zapracovává příslušné předpisy Evropské unie, zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie a stanoví Program statistických zjišťování na rok 2021, který je uveden v přílohách č. 1 a č. 2 k této vyhlášce.