89/2013 Sb. - Sdělení o výši průměrné hrubé roční mzdy v ČR za rok 2012 pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 89/2013 Sb.
Částka 41
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 2. 4. 2013
Rozeslán dne 10. 4. 2013
Platnost od 10. 4. 2013
Účinnost od 25. 4. 2013
Provádí předpis 326/1999 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů.
Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že na základě průměrné hrubé měsíční mzdy v České republice v roce 2012 ve výši 25 101 Kč, činí pro účely vydávání modrých karet podle zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů pro období od 1. května 2013 do 30. dubna 2014 průměrná hrubá roční mzda v České republice 301 212 Kč.

Účinnost 25.4.2013.