88/2015 Sb. - Vyhláška o odměně správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci a o náhradě jeho hotových výdajů
ikona P
Číslo předpisu 88/2015 Sb.
Částka 37
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 30. 3. 2015
Rozeslán dne 17. 4. 2015
Platnost od 17. 4. 2015
Účinnost od 1. 6. 2015
Provádí předpis 279/2003 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 279/2003 Sb., o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů.
Předmět a rozsah úpravy
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti upravuje způsob stanovení odměny a náhrady hotových výdajů správce pověřeného správou podílu v obchodní korporaci zajištěného v trestním řízení, jejich nejvyšší přípustnou výši hrazenou státem a způsob jejich výplaty.