110/1970 Sb. - Vyhláška o finančním a hmotném zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péče a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež
ikona P
Číslo předpisu 110/1970 Sb.
Částka 35
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 25. 11. 1970
Rozeslán dne 8. 12. 1970
Platnost od 8. 12. 1970
Účinnost od 1. 1. 1971
Platnost do 31. 8. 1979
Ruší předpis 87/1967 Sb.
Provádí předpis 65/1965 Sb.
Zrušen předpisem 93/1979 Sb.