261/2010 Sb. - Sdělení o vydání rozhodnutí o pověření Letecké amatérské asociace ČR výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (č. j. 94/2010-220-SP/1)
ikona P
Číslo předpisu 261/2010 Sb.
Částka 96
Druh předpisu sdělení
Druh předpisu (podrobně) sdělení ministerstva
Přijat dne 19. 2. 2010
Rozeslán dne 10. 9. 2010
Platnost od 10. 9. 2010
Účinnost od 25. 9. 2010
Provádí předpis 49/1997 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
Ministerstvo dopravy vydalo dne 19. února 2010 rozhodnutí o pověření Letecké amatérské asociace České republiky výkonem státní správy ve věcech sportovních létajících zařízení (č. j. 94/2010-220-SP/1), které nabylo právní moci dne 19. února 2010.
V rámci řízení žadatel o pověření prokázal, že splňuje veškeré náležitosti požadované zákonem č. 49/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy má pro ověřování letové způsobilosti v pověření uvedených druhů sportovních létajících zařízení a způsobilosti jejich uživatelů, včetně evidence a vydávání příslušných dokladů, odpovídající technické vybavení a způsobilý personál.

Účinnost 25.9.2010.