304/2009 Sb. - Zákon, kterým se mění zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
ikona P
Číslo předpisu 304/2009 Sb.
Částka 91
Druh předpisu zákon
Druh předpisu (podrobně) zákon Parlamentu
Přijat dne 23. 7. 2009
Rozeslán dne 4. 9. 2009
Platnost od 4. 9. 2009
Účinnost od 1. 1. 2010
Novelizuje předpis 337/1992 Sb., 586/1992 Sb.
Anotace

Změna zákonů:

  1. č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, a
  2. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Změny:

  • Změna zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
    Změny v ustanoveních:
    • §25, §32, §44, §46, §47, §60 (změny),
    • §72 "Zástavní právo" včetně nadpisu - nové znění.
  • Změna v §24, §25 a §28 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. III - Přechodné ustanovení
Ustanovení §24 odst. 2 písm. zt), §25 odst. 1 písm. zp) a §28 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použijí pro zdaňovací období nebo období, za které se podává daňové přiznání, které započalo v roce 2009.

Účinnost změn 1.1.2010.