3/2021 Sb. - Vyhláška o stanovení vzorů průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů
ikona P
Číslo předpisu 3/2021 Sb.
Částka 1
Druh předpisu vyhláška
Druh předpisu (podrobně) vyhláška ministerstva
Přijat dne 29. 12. 2020
Rozeslán dne 7. 1. 2021
Platnost od 7. 1. 2021
Účinnost od 22. 1. 2021
Provádí předpis 159/1999 Sb.
Anotace

Nový prováděcí předpis k zákonu č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu.

Předmět úpravy

Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj stanovuje vzory průkazů průvodců a údajů v nich uvedených podle jednotlivých druhů.